Đừng mơ ước những gì xa tầm với...
Mây của trời hãy để gió cuốn đi...
TUI THÍCH
TUI RÌNH

Hãy tum đi… Như chưa bao giờ được tum… Ngày cuối cùng rồi… Ngày mai em sẽ là Yumblr…

 1. xxreacexx reblogged this from tinsoftware
 2. rightinthismoment reblogged this from tinsoftware and added:
  I’m a little concerned that yahoo will soon own Tumblr. Yahoo don’t have the best track record (eg. flickr) Its not...
 3. figmeout reblogged this from sutuhobao
 4. reinowis reblogged this from tinsoftware
 5. op-heo-nhoi-bong said: òa òa
 6. sutuhobao reblogged this from tinsoftware and added:
  LoL
 7. tinsoftware posted this