Đừng mơ ước những gì xa tầm với...
Mây của trời hãy để gió cuốn đi...
TUI THÍCH
TUI RÌNH

CHÀO MÀY ;)

  1. soniaabrao reblogged this from tinsoftware
  2. skyrainbow2018213 reblogged this from sickenoughtodie
  3. talhuri reblogged this from youaremygarden
  4. mrcui reblogged this from tinsoftware
  5. youaremygarden reblogged this from tinsoftware
  6. just-another-girl-hoping reblogged this from tinsoftware
  7. lagalletabi reblogged this from tinsoftware
  8. lindaaax reblogged this from tinsoftware
  9. hannahpamela reblogged this from tinsoftware
  10. tinsoftware posted this